Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 6

1

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

5

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

6

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

8

Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է`

9

Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:

10

Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

11

Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է`

12

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

13

Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

14

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

15

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`

16

Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:

17

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև չպետք է գերազանցի`

18

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`

19

Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որի՞ն օգնություն կցուցաբերեք առաջին հերթին:

20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցնի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման՝ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com