Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 5

1

Հետադարձն արգելվում է`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների`խաչմերուկին մոտենալու մասին:

5

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

6

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:

7

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:

8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:

9

Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:

10

Երբ տուժածը ունի վերջույթի բաց կոտրվածք, ապա օգնություն ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է.

11

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում անմիջապես երթևեկելի մասերի հատումից առաջ:

15

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

16

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

17

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի`

18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:

19

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`

20

Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com