Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 2

1

Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` E կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:

5

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

6

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

7

Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

8

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

9

Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`

10

Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:

11

Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել`

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

14

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

15

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:

16

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

17

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

18

Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

19

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`

20

Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com