Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 24

1

Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

2

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

4

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

5

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

6

Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:

7

Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:

8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:

9

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

10

Ո՞ ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

11

Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

12

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

13

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

14

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

15

Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝

16

Թույլատրվու՞մ է թևթև մարդատար ավտոմոբիլի վարոդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:

17

Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:

18

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`

19

Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`

20

Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com