Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 21

1

Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

2

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

3

Ինչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցերից:

4

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

5

Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:

6

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

8

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:

9

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:

10

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

11

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:

12

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

13

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

14

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`

15

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

17

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:

18

Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է՝

19

Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`

20

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկված կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com