Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 19

1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել`

2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

3

Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում`

4

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհ:

5

Այս լուսացույցը կիրառվում է`

6

Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

7

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել`

8

Վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.

9

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

10

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

11

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

12

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

13

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

14

Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

15

Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի

16

Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանել բնակավայրերից դուրս:

17

Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել`

18

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:

20

Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com