Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 18

1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

2

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

3

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

4

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

5

Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

6

Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում`

7

Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն՝

8

Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.

9

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

10

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`

11

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

12

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:

13

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

14

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

15

Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

16

Հանդիպակած երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրեջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել?

17

Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի`

18

Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.

19

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`

20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com