Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 17

1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:

5

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

6

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

7

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝

8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին:

9

Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:

10

Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս հետիոտնին, որի հասակը կազմում է 1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.

11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

15

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

16

«Կանգ» գծից կամ «երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ինչ հեռավորության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը` մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:

17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:

18

Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակած երթևեկող տրնսպորտային միջոցի լապտերների լւյսից շլանալու դեպքում:

19

Ցածր թափքով մեքենայի 3-5 տարեկան երեխային բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.

20

Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com