Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 16

1

Երթևեկության առավելություն ունի`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:

5

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

6

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

7

Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:

8

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց`

9

Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է`

10

Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է.

11

Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել` կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդներին:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ավտոբուս է համարվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:

15

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

16

Երթևեկությունն արգելվում է`

17

Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է`

18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:

19

Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`

20

Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com