Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 15

1

Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնության թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակած երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել?

2

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնող՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

5

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

6

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

7

Երկաթուղային գծանցերից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը:

8

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:

9

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:

10

Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար պետք է.

11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` վթարային իրադրություն է համարվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք`

15

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

16

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:

17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կագ առել ուղևոր իջեցնելու համար:

18

Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`

19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:

20

Բրոնխիալ ասթմայով տուժածին նոպայի դեպքում պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com