Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 14

1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «B» և «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

3

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք`

5

Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

6

Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է`

7

Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:

8

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է`

9

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

10

Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե.

11

Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մոպեդ է համարվում `

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

15

Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

16

Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:

17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում

18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:

19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:

20

Մեքենան բախվել է սյանը և էլեկտրական հաղորդալարն ընկած է մեքենայի կողքն անգիտակից վիճակում պառկած տուժածի վրա: Օգնություն ցուցաբերելիս առաջին հերթին պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com