Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 13

1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:

2

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցների վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

5

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

6

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:

7

Կայանումն արգելվում է`

8

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ հետ կցված թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:

9

Վազանցն արգելվում է`

10

Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, եթե.

11

Համընթաց ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի՝

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել՝

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:

15

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

16

Երթևեկությունն արգելվում է`

17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:

18

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի`

19

Վազանցն արգելվում է`

20

Շաքարախտով հիվանդ ձեր ընկերն իրեն վատառողջ է զգում և չի հիշում, թե վերջին անգամ երբ է ինսուլին ընդունել: Ի՞նչ է պետք անել այդ դեպքում առաջին հերթին:

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com