Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 12

1

Հետադարձն արգելվում է`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`արանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումը իրակնացվում է

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

5

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

6

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

7

Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:

8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:

9

Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:

10

Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ի՞նչ է պետք անել առաջին հերթին:

11

Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ:

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

15

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

16

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

17

Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

18

Տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:

19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կտարել նշված իրադրությունում:

20

Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com