Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 11

1

Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հեծանիվ է համարվում`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`

5

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

6

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

7

Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը?

8

Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:

9

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե`

10

Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե.

11

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտն է համարվում`

13

Մոտոցիկլետների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝

15

Կարմիր ավտոմոբիլը`

16

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:

17

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

18

Միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի`

19

Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:

20

Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com