Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 10

1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:

2

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

5

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

6

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանպարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

7

Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:

8

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում`

9

Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:

10

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու անոթազարկը կազմում է.

11

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:

12

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կարգավորող է համարվում՝

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

15

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

16

Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար`

17

Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:

18

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում քարշակումը ճկուն կցիչով:

19

Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի`

20

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com