Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 9

1

Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների տարրերը պետք է շրջանցեն`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մեխանիկակն տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

5

Խաչմերուկը առաջինը կանցնի`

6

Ի՞նչ է նշանակում լուսացույցի դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների զուգակցումը:

7

Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:

8

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

9

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

10

Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է.

11

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկության գոտի է համարվում`

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:

15

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

16

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

17

Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:

18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:

19

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

20

Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com