Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 8

1

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

4

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

5

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

6

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:

7

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը՝ մոտենալով խաչմերուկին՝«Կանգ-գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում՝

8

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` միմյանց կցված մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:

9

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

10

Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.

11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակցություն ունենալու դեպքում

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Այս նշանը կոչվում է`

15

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:

16

Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:

17

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

18

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է`

19

Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

20

Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com