Գրանցվել

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ Դուք հաձնեցիք քննությունը

0

0

Ավարտել

Թեստ

Փորձնական քննություն

Ճանապարային նշաներ

Պատմություն

Հարցաշար N 7

1

Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու համար պատասխանատվություն կրում է՝

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

4

Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:

5

Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:

6

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

7

Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`

8

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում`

9

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

10

Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

11

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

12

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել՝

13

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

14

Այս ճանապարհային նշանը`

15

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

16

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը`

17

Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:

18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:

19

Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`

20

Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտընկման դեպքում պետք է.

Հաստատել

Հետ

1

Առաջ

ԿՈՆՏԱԿՏ

Ք.Երևան, Կիևյան 16

091 305002

043 100404

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

akunq@yahoo.com